Kryteria zwrotu

Nasi partnerzy kooperacyjni oferują części zamienne o najwyższej jakości.

Warunkiem koniecznym jest przydatność zużytych części do regeneracji. Dlatego zużyte części muszą spełniać minimalne wymogi techniczne, być wyszczególnione na liście części podlegających zwrotowi i identyfikowalne.

 

W naszych sortowniach sprawdzamy zużyte części według trzech podstawowych zasad:

 1. Czy można zidentyfikować numer zużytej części i czy objęta jest ona programem zwrotu zużytych części*
 2. Zużyte części zamienne muszą spełniać minimalne wymogi techniczne, aby móc poddać seryjnemu procesowi regeneracji. Z reguły minimalne wymogi techniczne dotyczą 4 głównych punktów:
  • kompletność części (zgodnie z zakresem dostawy dostarczonej części zamiennej)
  • część nie jest rozłożona na elementy składowe
  • obudowa nie posiada żadnych mechanicznych uszkodzeń
  • brak poważnych śladów korozcji
 3. Klient zakupił przedtem odpowiednią część po regeneracji. Zwrot zużytych części odbywa się na podstawie stosownego bilansu rodzajowego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków technicznych dla poszczególnych produktów można pobrać na naszej witrynie. Prosimy mieć na uwadze, że obowiązują tylko warunki zwrotu określone w aktualnej wersji dostępnej online.

Producenci są odpowiedzialni za kryteria specyficzne dla producenta.

*Prosimy wyjaśnić ze swoim opiekunem klienta, czy w danym regionie możliwy jest zwrot wszystkich produktów naszych partnerów kooperacyjnych.

 Rozruszniki/Prądnice

Układy Zasilania w Energię Elektryczną

Rozruszniki/Prądnice

Diagnostyka

Diagnostyka

 Zaciski Hamulcowe/EHB

Układy Hamulcowe

Zaciski Hamulcowe/EHB

Denox

Dieslowskie Układy Paliwowe

Denox

Pompa Wspomagania Kierownicy

Układ kierowniczy

Pompa Wspomagania Kierownicy

Turbosprężarka

Turbosprężarka