C-ECO GmbH dziękuje za odwiedzenie naszych stron internetowych oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.

C-ECO szanuje Państwa prywatność

Ochrona prywatności przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych to istotne zagadnienie, na które zwracamy szczególną uwagę w naszej działalności biznesowej. Dane osobowe pobrane podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych traktujemy jako poufne i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie w określonym celu, np. przy rejestracji , w badaniach czy przy ocenie wykonania kontraktu.

Ponadto, podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych pobierane są następujące informacje: adres IP, adres strony z której zostaliście Państwo przekierowani na strony naszego serwisu, stron internetowych wywołanych z naszego serwisu, pobieranych plików, odtwarzanych plików video i audio, poszczególnych linków wybieranych przez Państwa, wyszukiwanych słów lub fraz (przeszukiwanie strony), czasu trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarki itd. Jeśli do odwiedzin na stronie zachęciła Państwa reklama internetowa w postaci baneru, filmu reklamowego, reklamy w wyszukiwarce itp. odnotowujemy informację o banerze, reklamie Adword itp., które skłoniły Państwa do odwiedzenia serwisów internetowych firmy C-ECO.

Wiedza uzyskana w ten sposób pozwala nam na dalszą optymalizację naszych stron internetowych i jeszcze lepsze ich dostosowanie do potrzeb odwiedzających.

Wykorzystanie plików cookie
1) Pliki cookie wykorzystywane przez C-ECO

C-ECO wykorzystuje pliki cookie oraz elementy aktywne (np. Java Script), aby sprawdzać preferencje odwiedzających i odpowiednio do nich optymalnie dostosowywać projekty serwisów.

Pliki cookie („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci Państwa komputera podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. W dowolnej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookie. Może to jednak skutkować brakiem dostępności niektórych funkcji. Informacje na temat usuwania plików cookie mogą Państwo znaleźć w zakładce Pomoc wyszukiwarki.

C-ECO umożliwia Państwu kontrolę nad stosowaniem plików cookie. W tym celu należy wybrać link „Ustawienia plików cookie” w stopce. Link „Ustawienia plików cookie” zawiera dodatkowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie. Ponadto, mogą Państwo skonfigurować ustawienia ze wskazaniem, które pliki cookie mają być zastosowane.

Już na Etapie 1 (konieczny) i Etapie 2 (dodatkowy) przeprowadzane są anonimowe pomiary odwiedzialności z zastosowaniem tzw. session cookies („ciasteczka sesyjne”). Na Etapie 3 (statystyki) plik cookie zapisywany jest w pamięci Państwa komputera na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2) Pliki cookie stron trzecich

Niektóre strony internetowe firmy C-ECO zawierają treści i usługi należące do innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Twitter), które również mogą stosować pliki cookie i inne aktywne elementy. C-ECO nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez właścicieli tych serwisów.

Należy zwrócić uwagę, że opcja konfiguracji ustawień wykorzystywanych plików cookie udostępniana przez C-ECO nie ma wpływu na pliki cookie i inne elementy aktywne należące do właścicieli innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Twitter).

Informacje na temat przetwarzania danych przez dany serwis dostępne są na stronach internetowych odpowiednich serwisów.

Wykorzystywanie narzędzia analitycznego WebTrends

C-ECO stosuje narzędzie analityczne WebTrends w celu przeprowadzania pomiarów i statystyk odwiedzialności strony. Dane dotyczące odwiedzialności strony gromadzone są w formie zanonimizowanej, tak by nie można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika. Anonimowość użytkownika zapewniona jest w szczególności poprzez anonimizację adresu IP.

Pliki cookie stosowane są do pomiarów umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. C-ECO stosuje je w szczególności w celu poprawy jakości zamieszczanych danych. Wygenerowane informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych przekazywane są do serwera danych statystycznych (wts.bosch.com) obsługiwanego przez firmę C-ECO w Niemczech.

Dostęp do takich zanonimizowanych danych mają jedynie upoważnione do tego osoby.

Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych jako elementów mediów społecznościowych

Chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane także w celu informowania o naszych produktach i usługach oraz zasięgania Państwa opinii. Oczywiście, Państwa udział w takich kampaniach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli odpowiednio ograniczyć wykorzystywanie Państwa danych.

Kontakt
1) Facebook

Na stronach internetowych firmy C-ECO wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego Facebook.com należącego do Facebook Inc., Palo Alto, CA, Stany Zjednoczone („Facebook”). Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Facebook lub za pomocą określeń „Facebook”, „Like” lub „Share”.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu kliknięcia pojawiającego się przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z serwisem Facebook, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Facebook, serwis może umieścić informację o odwiedzinach na stronie w Państwa koncie na Facebooku. Jeśli wybiorą Państwo odpowiadający tej funkcji przycisk, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Facebook przez Państwa wyszukiwarkę i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Facebook, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, którą mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Facebook.

Jeśli nie chcą Państwo, by Facebook gromadził dotyczące Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Facebook.

2) Google+

Na stronach internetowych firmy C-ECO wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego plus.google.com., należącego do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, (”Google”).

Wtyczki oznaczone są za pomocą logo Google+ lub za pomocą określeń „Google+”, „Google Plus” lub „+1”.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu kliknięcia pojawiającego się przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z serwisem Google, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi.

Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Google+, serwis może umieścić informację o odwiedzinach na stronie w Państwa koncie na Google+. Jeśli wybiorą Państwo odpowiadający tej funkcji przycisk, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Google+ przez Państwa wyszukiwarkę i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Google+, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, którą mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Google.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google gromadził dotyczące Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Google+.

3) Youtube

Na stronach internetowych firmy C-ECO wykorzystywana jest platforma filmów video YouTube należąca do YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 Stany Zjednoczone. YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i video.

Po wywołaniu danej strony naszego serwisu internetowego zintegrowany player YouTube znajdujący się w tym miejscu łączy się z platformą YouTube w celu zapewnienia technicznego przesyłu danego pliku video lub audio. Po nawiązaniu połączenia z platformą dane przekazywane są do YouTube.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez YouTube, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, którą mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładkach Prywatność i Bezpieczeństwo na stronie YouTube.

4) Twitter

Na stronach internetowych C-ECO wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego Twitter należącego do Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone („Twitter”). Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Twitter lub za pomocą określenia „Tweet”.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu wybrania pojawiającego się przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z serwisem Twitter, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Twitter, serwis może umieścić informację o odwiedzinach na stronie w Państwa koncie na Twitterze. Jeśli wybiorą Państwo odpowiadający tej funkcji przycisk, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Twitter za pośrednictwem Państwa wyszukiwarki i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Twitter, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, które mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Twitter.

Odwołania do serwisów prowadzonych przez osoby trzecie (linki zewnętrzne)

Strony internetowe firmy C-ECO mogą zawierać odwołania (linki) do serwisów internetowych należących do osób trzecich i obsługiwanych przez dostawców niepowiązanych z firmą C-ECO. Po wybraniu przez takiego odwołania do innej strony C-ECO nie ma już wpływu na gromadzenie, przechowywanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych przekazywanych poprzez wybranie linka innej strony (np. adresu IP czy URL strony zawierającej link), ponieważ postępowanie osób trzecich pozostaje z oczywistych względów poza naszą kontrolą. Dlatego też C-ECO nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie.

Korzystanie z danych osobowych oraz cele takich działań

C-ECO lub dostawca usługi zatrudniony przez C-ECO wykorzystuje Państwa dane osobowe w celach technicznego administrowania stronami internetowymi, zarządzania danymi dotyczącymi klientów, jak również do ankiet na temat produktów, zapytań składanych przez Państwa do firmy C-ECO - każdorazowo w wymaganym zakresie lub zgodnie z opisem zastosowania dostępnym na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy oraz dostawcy usług zatrudniani przez firmę C-ECO zobowiązani są do zachowania poufności danych oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo

C-ECO stosuje zabezpieczenia mające na celu ochronę pozostających w dyspozycji firmy danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym udostępnieniem. Nasze zabezpieczenia podlegają ciągłym ulepszeniom odpowiadającym poziomowi rozwoju technologicznego.

Działania reklamowe

Kiedy udostępniają nam Państwo swoje dane osobowe, korzystamy z nich w celu informowania o naszych produktach i usługach oraz włączenia Państwa do udziału w ankietach dotyczących produktów i usług, jeśli takie mają zastosowanie, pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów reklamowych. Jeśli udzielili Państwo zgody na taki sposób wykorzystywania swoich danych, jednak nie życzą już sobie otrzymywać materiałów reklamowych od firmy C-ECO, mogą Państwo w dowolnej chwili taką zgodę wycofać. Państwa dane zostają wówczas usunięte, lub, w przypadku gdy jest to konieczne dla celów rozliczeniowo - księgowych, odpowiednio zablokowane.

Wycofanie zgody

Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych można wycofać. Dane osobowe są wówczas usuwane. Nie dotyczy to danych służących do celów rozliczeniowo-księgowych.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji albo przekazać swoje sugestie lub skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, należy skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa Informacji.

Jeśli pomimo podejmowanych przez nas starań, mających na celu zachowanie poprawności i aktualności danych przechowywane informacje są nieprawidłowe, skorygujemy je na Państwa życzenie.

Herr Matthias Goebel
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Informationssicherheit und Datenschutz
C-ECO GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart

Emailia żeby wyrazić sprzeciw

coremannet-support@c-eco.com