Back-in-Box

  1. Punkty sprzedaży
  2. Warsztaty
  3. Punkty sprzedaży
  4. Core-Management
  5. Regeneracja

Dostawa nowego produktu

Część zamienna zostanie dostarczona przez naszych partnerów biznesowych.

Wymiana części zamiennych

Przy wymianie starej na nową część zamienną należy mieć na uwadze następujące kwestie:

  • Zużytą część włóż w całości (bez rozkładania na poszczególne elementy) do oryginalnego opakowania.
  • Uważaj, aby nie uszkodzić obudowy.
  • Nie składuj zużytej części na wolnym powietrzu i chroń ją przed wilgocią.

Odesłanie "Back-in-Box"

Zużytą część należy odesłać w oryginalnym opakowaniu.

W jednym opakowaniu można przesyłać wszystkie produkty partnerów kooperacyjnych.*

 

*Prosimy wyjaśnić ze swoim opiekunem klienta, czy w danym regionie możliwy jest zwrot wszystkich produktów naszych partnerów kooperacyjnych.