Nota uznaniowa

  1. Punkty sprzedaży
  2. Warsztaty
  3. Punkty sprzedaży
  4. Core-Management
  5. Regeneracja

Aby jeszcze bardziej zachęcić klientów do korzystania z naszego serwisu i chronić środowisko naturalne, nieustannie udoskonalamy nasz model zarządzania zużytymi częściami.

Protokół z sortowni / bilans klienta zawiera wszystkie informacje dotyczące grup wszystkich produktów. Nota uznaniowa, której termin płatności może się różnić w zależności od jej wystawcy, jest wystawiana dla każdej grupy produktów przez danego współpracującego partnera.